Home

Welkom op de website van ACOD Cultuur. ACOD Cultuur is de vakbond voor werknemers uit de culturele sector en de media.

ACOD Cultuur zet zich reeds vele jaren in voor het verbeteren van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de culturele sector. Ben je tewerkgesteld in de theatersector, muzieksector, het sociaal cultureel werk of de media, aarzel dan niet om bij ons aan te sluiten. Zowel bedienden als arbeiders kunnen bij ACOD Cultuur aansluiten. Samen zijn we sterk.

Op deze website vind je informatie over de werking, geschiedenis en visie van de sector cultuur en de ondersectoren die er deel van uitmaken (podiumkunsten en muziek, sociaal-cultureel werk, de audiovisuele sector, film en VRT). Onder de rubriek Wie is wie zijn alle verantwoordelijken van de sector opgenomen. Informatie zoeken bevat zowel veelgestelde vragen als documenten. Informatie zoeken kan ook via de zoekfunctie rechts bovenaan.


Berichten

Word lid

ACOD Cultuur verdedigt de belangen van haar leden via de overlegorganen. Leden van ACOD Cultuur zijn ook lid van de Algemene Centrale der Openbare Diensten. De ACOD kiest in de eerste plaats voor overleg, maar ook actie is onontbeerlijk. Tegenover elke politieke macht plaatsen wij immers een zo efficiënt mogelijke syndicale tegenmacht.

Daarnaast staat de ACOD ook in voor algemene dienstverlening. We geven je informatie en advies over werkloosheid, arbeidsongevallen, loon, rechtsbijstand, etc. Aangezien de ACOD onder de koepel van het ABVV valt, betekent je aansluiting bij de ACOD ook automatisch lidmaatschap van het ABVV. Daardoor kan je beroep doen op alle interprofessionele hulp die het ABVV verleent.


Word lid >