De vakbond

Ik zoek werk in de cultuursector. Kan ACOD Cultuur me helpen?

Vakbonden ijveren voor meer en betere jobs, maar we bieden geen vacatures aan. 

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten, waar we deel van uitmaken, kan je wel een eind op weg zetten. Op hun website www.podiumkunsten.be vind je alle vacatures binnen de podiumsector. Je kan er ook jouw CV kwijt zodat werkgevers die kunnen raadplegen. Je vindt er ook sollicitatietips.
Waarom kiezen voor ACOD Cultuur? Wat doet een vakbond voor mij?

ACOD Cultuur is reeds vele jaren actief en heeft in het verleden steeds een belangrijke rol gespeeld bij de discussies over het kunstenaarsstatuut en de loon-en arbeidsvoorwaarden van de kunstenaars.

Ook de positie van de kunstenaars in de sociale zekerheid is een hot item.  In de werkloosheidsverzekering hebben wij na jarenlange actie bekomen dat er uitzonderingen bestaan (bv. de korte contracten regeling). Ook in de pensioenreglementering zijn er "voordeelsituaties".

Een vakbond kan maar zo sterk zijn als zijn leden hem maken, daarom is het belangrijk om lid te zijn en actief te participeren aan de activiteiten.

ACOD Cultuur werkt op twee niveaus voor jou. Enerzijds verdedigen we de collectieve belangen van iedereen die in onze sector werkt. Dat doen we onder andere door het onderhandelen  van CAO's waar de arbeidsvoorwaarden in worden vastgelegd. Anderzijds verdedigen we ook je individuele belangen in geval van conflict met werkgever of administratie.

De dienstverlening van ACOD Cultuur zorgt dan weer voor rechtsbijstand, het uitbetalen van je werkloosheidsvergoeding en de administratie die daarbij hoort.

De voornaamste voordelen van het lidmaatchap bij ACOD Cultuur zijn:

  1.   Verdediging van de werknemersbelangen in de paritaire comités, andere officiële organen en bij de werkgevers.
  2.   Gratis raadpleging van onze juridische consulenten inzake arbeidsrecht en sociale zekerheid.
  3.   Individuele dienstverlening. Je kan bij ons terecht met heel wat individuele vragen, die kunnen gaan over werkloosheid, belastingen, ontslag, kunstenaarsstatuut, verloning,...
  4.   Verdediging voor de gerechtelijke instanties (mits 6 maanden lidmaatschap op het ogenblik dat het geschil ontstaat).
  5.   Uitbetaling en berekening van de werkloosheidsuitkeringen door de werkloosheidsdienst van het ABVV.
  6.   Vergoeding in geval van staking
  7.   Tussenkomst van de vakbond (in jouw geval dan ACOD Cultuur) in alle sociale aangelegenheden.