Sociaal statuut kunstenaar

Hoe bewijs ik dat ik kunstenaar ben voor het statuut?

Kunstenaar ben je vooral als je als kunstenaar werkt op professionele basis, dus als je inkomsten verwerft uit je artistieke activiteit.  Indien je thuis schildert of schrijft of piano speelt en je hebt uit deze activiteit geen inkomsten, dan ben je een liefhebber.

Het statuut als kunstenaar in de werkloosheid is dan weer iets anders (zie cachettenregeling). Volgens de beschrijving in de wet van 1/7/2003 is een artiest iemand die artistieke prestaties levert of artistieke werken produceert. Dit wil zeggen: de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie.

In deze ruime definitie wordt geen onderscheid gemaakt tussen scheppende en uitvoerende kunstenaars.  Natuurlijk kunnen er twijfelgevallen zijn.  Deze mensen die twijfelen of ze beroep kunnen doen op het statuut kunnen hun geval voorleggen aan de Commissie Kunstenaars.  Als hier nog discussie is zal het de rechter zijn de oordeelt.

Verdien ik minder door het sociaal statuut van de kunstenaar?

Sommige kunstenaars vragen zich af of ze niet minder netto zullen overhouden.  In sommige gevallen is dit inderdaad mogelijk, maar er horen enkele opmerkingen bij.

Ten eerste moet het duidelijk zijn dat de nieuwe regeling geen nieuwe lasten invoert.  Men mag niet vergeten dat wie vroeger geen bijdragen betaalde, eigenlijk in overtreding was.  Bovendien moet men er rekening mee houden dat de bijdragen recht geven op een goede bescherming.

Het is ook belangrijk om te weten dat werkgevers die een kunstenaar tewerkstellen, aanspraak kunnen maken op een verlaging van de werkgeversbijdragen.  Concreet wordt 55,67€ van het dagloon (zoals het bij de RSZ wordt aangegeven) of 7,33€ van het uurloon, vrijgesteld van werkgeversbijdragen.

Wat is het sociaal statuut voor kunstenaars?

In december 2013  is het sociaal statuut van de kunstenaar aangepast. Dit houdt niet in dat er een apart sociaal zekerheidssysteem voor kunstenaars bestaat, het is eerder een geheel van specifieke regels voor kunstenaars binnen de sociale zekerheidswetgeving. Het artikel 1bis werd aangepast, vanaf nu kan je enkel werken onder art 1bis (ontbreken van een arbeidsovereenkomst) als je een visum kreeg van de commissie. De commissie is nog niet volledig samengesteld maar ze kan wel reeds voorlopige visa uitreiken.

op 1/4/2014 werd ook de werkloosheidsreglementering voor artiesten en technici aangepast. Je vindt een omzendbrief op onze site bij berichten.

Eerst en vooral moet je ervoor zorgen dat je kan bewijzen dat je als artiest aan het werk bent (hiervoor bestaat er een formulier van de RVA, nl. de C1-artiest, down te loaden via www.rva.be)

Eens ze binnen deze regeling vallen kunnen ze  tijdens de tussenperiodes genieten van een werkloosheidsuitkering.  de korte contracten regel voor technici is nog steeds van kracht (korter dan 3 maanden), voor artiesten is de duur van de contracten niet meer van belang, er moeten wel minstens 3 prestaties zijn per jaar om het voordeling tarief te behouden.

Normaal gezien val je na 1 jaar werkloosheidsuitkeringen te hebben ontvangen in een lagere schaal, maar binnen dit statuut kan je ervoor zorgen dat je steeds een hoger bedrag kan blijven ontvangen (door regelmatig te werken).

Als je je afvraagt of je binnen deze regeling kan vallen, kan je altijd contact met ons opnemen, dan bekijken we jouw geval individueel.