Werkloosheid

hoe kan ik mijn recht op werkloosheidsuitkeringen bekomen ?

Om een uitkering te krijgen als werkloze moet je eerst voldoende gewerkt hebben. Hoe ouder je bent hoe langer je moet gewerkt hebben. Tot 36 jaar moet je 312 dagen gewerkt hebben op 21 maanden voor je aanvraag. Voor artiesten die met een "taakloon" werken is er een aparte berekening. Een taakloon is volgens de RVA een bedrag dat je verkreeg om een opdracht uit te voeren waar geen arbeidstijd voorzien was...Bv een kunstschilder maakt een werk in opdracht maar de arbeidstijd is niet nader bepaald. In dat geval kan je je brutoloon delen door 56,76 (1/4/2014) en dan bekom je het aantal dagen. Dit aantal is wel beperkt tot 156 per kwartaal.

Hoe kan ik mijn uitkering niet verder laten dalen na het eerste jaar werkloosheid ?

Voor artiesten is de regel nu zo dat je in het eerste jaar dat je werkloos bent moet bewijzen dat je 156 dagen gewerkt hebt de vorige 18 maanden. Van de 156 dagen moeten er minstens 104 artistiek zijn en mogen er 52 niet artistiek zijn. Als deze voorwaarde is voldaan dan krijg je het voordeelstatuut, vnaf dan volstaat het om jaarlijks 3 artistieke prestaties te hebben om in de voordeelsituatie te blijven.

Voor technici gelden dezelfde regels om het te bekomen maar men moet vanaf dan drie korte contracten per jaar bewijzen (korter dan 3 maanden).