Lid worden?

ACOD Cultuur verdedigt de belangen van haar leden via de kunst van het onderhandelen, via het informeren en mobiliseren.

Leden van ACOD Cultuur zijn ook automatisch lid van de ACOD (de Algemene Centrale der Openbare Diensten), wat betekent dat onze syndicale werking inzake kunst, cultuur en media deel uitmaakt van een grote en sterke organisatie. Tegenover de macht van liberale wegkijkers plaatsen wij zo, samen met onze leden, een tegenmacht.

Daarnaast staat ACOD ook in voor algemene dienstverlening. We geven advies over werkloosheid, arbeidsongevallen, loon, rechtsbijstand, arbeidsreglement, sociaal statuut enzovoort. Aangezien ACOD onder de koepel van het ABVV valt, zijn onze leden ook automatisch lid van ABVV. Daardoor kan je beroep doen op alle interprofessionele hulp die het ABVV verleent via haar verschillende kantoren en diensten.

10 goede redenen

De tijd van de Middeleeuwse gilden, waarbij lokale beroepsgroepen onderling in concurrentie gingen om hun privileges te beschermen, is al even voorbij. Vroeg in de 19de eeuw kwamen de eerste vakbonden op die strijden voor de belangen van alle werkende mensen. Voor de eerste culturele vakbond was het in onze contreien wachten tot na de Tweede Wereldoorlog. In 1945 zag het "Algemeen Verbond voor Toon en Tooneelkunstenaars" het daglicht, later werd dit het Belgisch Spektakelverbond.

Toen de Koninklijke Muntschouwburg in de jaren 1960 een Openbare Dienst werd (parastatale B) verenigden vele cultuurwerkers zich in de centrale ACOD van de socialistische vakbond ABVV. Deze cultuurwerking breidde doorheen de jaren systematisch uit van ‘openbare diensten’ naar vzw’s en private organisaties (zoals Studio 100, Music Hall enzovoort).

Vandaag zijn er minstens 10 goede redenen waarom ACOD Cultuur nuttig is voor jou, als cultuurwerker.

Ontdek de redenen