Nieuws

FIA Warschau I Verslag

FIA, de internationale vakbondsfederatie voor acteurs, bestaat intussen 15 jaar. De meeting in Polen, geörganiseerd door de Poolse vakbonden voor acteurs en dansers ZASP en ZZAP, bracht heel wat Europese cultuurvakbonden samen om een aantal hete hangijzers in de sector te herbekijken en de situatie onderling te vergelijken. Hierbij een verslag.

Lees meer
Een piket in de Senaat?

Op 10 oktober start het federaal parlement een nieuw werkjaar. ACOD voert dan actie tegen het rechtse beleid dat de sociale dialoog aan haar laars lapt en daarmee onze democratische verworvenheden op de helling zet.

Lees meer
Onze septemberverklaring: fier zijn op afbraakbeleid?

Maandag 25 september start het Vlaams parlement een nieuw werkjaar. Minister-president Bourgeois legt dan zijn septemberverklaring af, zo gaat de traditie. Maar als hij mocht kiezen, zou hij liefst werk maken van een eigen grondwet. De arbeidsmarkt en gezondheidszorg moeten in zelfbeheer komen. Om een warm Vlaanderen mogelijk te maken? Niet bepaald geloofwaardig afgaande op het huidige afbraakbeleid. Hij en andere N-VAers klagen over de kunstenaars: die weigeren fier te zijn op Vlaanderen. Maar welke redenen geeft deze regering ons om trots te zijn?

Lees meer
Emoji’s join the strike!

Wij vroegen kunstenaarsduo Robbert&Frank om eens creatief na te denken over de sociale strijd en enkele visuele ideeën uit te werken. Het resultaat? Ze kozen ervoor om de schematische wereld van emoticons te politiseren tot een uitdrukking van protest. vanaf nu zijn er ook strijdbare smileys. ;-)

Lees meer
ACOD VRT roept op tot staking bij de openbare omroep

De Vlaamse Regering zet de uitwerking van het Sociaal Plan op de helling. Een reeks acties dringen zich op om de sociale dialoog te redden!

Lees meer
Nieuw: handvest voor de podiumkunstenaar

Kunstenaars organiseren zichzelf: het nieuwe handvest voor de podiumkunstenaar roept kunstenaars op samen te strijden tegen sociale dumping. Na een week is het al een succes.

Lees meer
Het zomerakkoord? Giftig beleid

De vakantie is finaal voorbij, terug allemaal fris aan het werk? Dan wil je nu wellicht graag weten wat het zomerakkoord van de federale regering voor jou in petto heeft. Misschien heb je het gemist omdat je op een leuk vakantieoord vertoefde. Hart Boven Hard maakte een kritische analyse.

Lees meer
Militantenconcentraltie, 30 juni, 10u45, Rouppeplein

Vlak voor de zomer wil deze rechtse regering nog snel even onze pensioenen verder afbreken. Wie nu contractueel is in een overheidsdienst en in de toekomst statutair zou worden, zal als het van dit beleid afhangt niet langer de jaren als contractueel kunnen meetellen voor het statutair pensioen. Dat pensioen is dan niet weg, maar wordt als minder voordelig contractueel pensioen gerekend. Uitholling, zeg maar. Ook al staan we voor de vakantie en staan andere vakbonden helaas klaar om dit akkoord te ondertekenen, voor de socialistische vakbond is dit een rode lijn.

Lees meer
Nieuwe cao, tijdskrediet, landingsbanen en indexering lonen

Goed om weten: (1) Vanaf juli is er een indexering van de lonen van 2% in PC 304 vermakelijkheidsbedrijf (podiumkunsten) PC 329.01 en voor de socio-culturele sector (Vlaamse Gemeenschap). (2) De nieuwe cao voor 304 die in december 2016 afgesloten werd, is vanaf deze maand ook van toepassing. (3) Het nieuwe KB-tijdskrediet werd op 1 juni gepubliceerd. (4) Op 31 mei 2017 tekenden we ook een nieuwe cao-landingsbanen voor sector podiumkunsten (304): werknemers die aan de voorwaarden voldoen, kunnen daardoor in 2017 en 2018 vanaf 55 jaar in een 'landingsbaan' stappen. Dat betekent dat je minder kan gaan werken en een maandelijkse premie van de RVA krijgt om je loonverlies te compenseren.

Lees meer
Call: Fair Practice Award 2017

Na de uitreiking van de Ultimas, de Vlaamse cultuurprijzen, hebben de cultuurvakbonden ook een trofee in de aanbieding. Welke kunstorganisatie kiest bijvoorbeeld voor een professionele doorstart aan intern democratisch overleg door een syndicale personeelsafvaardiging op te starten? Is er een cultuurhuis dat extra initiatief neemt om de precaire situatie van flexwerkers te verbeteren? Wie wil er inzake solidariteit een winnaar zijn, een voorhoede in rechtvaardigheid? Graag een seintje, lof komt u toe, prijzen en applaus krijg je erbij.

Lees meer
<<<   1234   >>>