Nieuws

Mars voor onze pensioenen, 19 december, Brussel

Vakbonden en middenveld protesteren tegen het pensioen met punten. Sinds de Lissabon strategie van de Europese Commissie is er een zware afbraak van het recht op pensioen in heel Europa. In zowat alle landen worden werknemers verplicht om langer te werken. Tegelijkertijd worden de wettelijke pensioenen afgebroken. De Europese Commissie voorspelt dat het gemiddeld pensioen in verhouding tot het gemiddeld loon zal dalen met 20 procent binnen de EU. Het puntensysteem is een manier om iedereen automatisch nog langer te doen werken voor minder pensioen. Men verschuift de schulden van de vorige en de toekomstige crisissen naar de gepensioneerden. Van sociale zekerheid gaan we naar sociale onzekerheid.

Lees meer
Praten mag, aankomen niet - 19 december - Vooruit

Rekto:verso organiseert een open salon over cultuur en seksisme, op 19 december in de Balzaal in de Vooruit in Gent. Er zijn geen sprekers, behalve al wie komt. Er is geen programma, behalve de vragen die jij bij inschrijving zelf op tafel legt. Voor de pauze praten ‘women only’ en ‘men only’ elk aan hun kant van de zaal, na de pauze zijn er gemengde tafels. Inschrijven kan alleen met iemand van de andere sekse.

Lees meer
Video van de boekvoorstelling, Ludo De Witte

Op 16 oktober organiseerde ACOD Cultuur samen met andere partners een boekvoorstelling in Nest in Gent over het nieuwe boek van Ludo De Witte: 'als de laatste boom geveld is, eten we ons geld wel op.' Aansluitend volgde een debat met de auteur, Natalie Eggermont, voorzitster van Climate Express, en Dries Goedertier adviseur van de studiedienst van ACOD.

Lees meer
Samenwerken tegen Nieuw Rechts

N-VA gebruikt al haar macht om de media aan de ketting te leggen. De pogingen om Apache.be droog te zetten, zijn daar het markantste voorbeeld van. Ook het offensief om de sociaal-culturele sector in haar greep te krijgen, schakelde intussen een versnelling hoger. Individuele medewerkers worden al langer geviseerd, maar nu komen organisaties zelf onder vuur te liggen. De nood aan een collectieve tegenbeweging neemt toe. Laten we samenzitten.

Lees meer
RVA verstrengt gebruik ‘taakloon’

CGSP/ACOD reageert en werkt aan een oplossing.

Lees meer
#wetoo. Seksisme bespreekbaar maken

Danseres Ilse Ghekiere haar onderzoek is verschenen op rekto:verso. Het waardevolle van zo'n initiatieven is dat ze, naast een publiek debat, nu al een zelfcorrigerend effect hebben in cultuurhuizen, mistoestanden bespreekbaar maken en de sociale partners aanzetten om structurele oplossingen uit te werken. Proficiat Ilse!

Lees meer
Moedig integriteitsbeleid van VRT!

ACOD wil de VRT en alle betrokken diensten bedanken voor de manier waarop ze met de zaak De Pauw omgaan.

Lees meer
Tentoonstelling: Het contract

Wat betekent dat, een contract onderhandelen tussen kunstenaar, galeriehouders en ambachtslui? Beeldend kunstenaar Stijn Van Dorpe maakte er een gelaagd werk over dat zo'n overleg zichtbaar maakt, getiteld 'Het Contract'. ACOD stelt die werk tentoon in de grote inkomhal van haar gebouw aan het Fontainasplein.

Lees meer
26okt 2017
genderchecklist

Van #metoo naar checklist? De spanningsboog van de media is doorgaans kort. Na het Weinsteinschandaal volgden getuigenissen, nu zitten we al aan de artikels over ‘de goede mannen als slachtoffer’ omdat ze geen complimentjes meer durven geven. Maar hoe pak je seksisme structureel aan, voordat de actualiteit weer verder raast en alles vrijwel bij het oude blijft? We vroegen het aan danseres Ilse Ghekiere die aan een anti-seksismeproject werkte nog voor de #metoo-trein passeerde.

Lees meer
VRT integriteitsbeleid

Na het Weinstein-schandaal is er ook in Vlaanderen een maatschappelijk debat over seksuele intimidatie ontstaan. Waar kan U terecht voor meldingen grensoverschreidend gedrag?

Lees meer
<<<   123456   >>>