Ik stem links, jij ook?

Met de verkiezingen van oktober 2018 en mei 2019 in aantocht mogen we onze woede tegenover deze regering eindelijk ook laten blijken in het stemhokje. Weliswaar hebben de betogingen, stakingen en andere acties van de voorbije jaren zeker hun effect gehad. Denk maar aan het pensioen met punten, dat er niet kwam dankzij hevig vakbondsverzet. Het sociaal verzet binnen de organisaties, het sociale overleg met werkgeversfederaties en op straat is en blijft de kern van onze arbeidsbeweging. Maar daarnaast mogen we ook het belang van de politieke verkiezingen niet onderschatten. Wie vertegenwoordigt ons eigenlijk écht in de pluche zetels? Dat is cruciaal. Daarom: hoe overtuigen we collega’s en andere lotsgenoten om voor een warme, solidaire samenleving te stemmen?

SYNDICAAL EN POLITIEK ACTIEF: DAT IS DE KRACHT VAN LINKS

Vakbondsmilitanten zijn actieve mensen. Ze komen op voor de rechten van hun collega’s door zich vrijwillig in te zetten om de arbeidsomstandigheden te verbeteren: veiligheid, milieu, vorming, koopkracht, respect, sociale zekerheid, en zoveel meer. Hun inpact beperkt zich niet tot de werkvloer. Want veel beslissingen worden op ‘een hoger niveau’ genomen, namelijk in de verschillende parlementen, door politici. We moeten ons dus wel met politiek bezig houden, want die zal niet nalaten zich met ons bezig te houden.

Heel wat kameraden gaan daarom nog een stapje verder dan hun syndicaal mandaat en engageren zich op politiek vlak. Zo krijgen ze hun zeg in de standpunten van politieke partijen, informeren zich grondig over wat er beleidsmatig gebeurt en nemen ze actief deel aan politieke debatten. Petje af voor militanten die zo’n engagement aangaan! Hier ligt een belangrijke kracht van de brede progressieve beweging. Wie op de werkvloer staat, tussen de werkers die zwoegen en zweten om rond te komen, die weet wel wat er fout is aan de rechtse afbraakpolitiek. Zoiemand zet zich ongetwijfeld in voor meer solidariteit, meer gelijkheid en meer democratie. De progressieve waarden van onze vakbond liggen daarom erg dicht bij de linkse waarden van enkele politieke partijen.

MILITANTEN ENGAGEREN ZICH PLURALISTISCH

We komen ze dus regelmatig tegen, militanten die actief zijn bij sp.a, PVDA of Groen. Het is een verrijking voor onze vakbond, bijvoorbeeld omdat de politieke standpunten op die manier tot op de werkvloer doordringen. Maar het effect in de andere richting is ook minstens zo nuttig: informatie van de werkvloer overbrengen naar de linkse politieke partijen is de vinger aan de pols houden met wat echt leeft in onze maatschappij. En dat is essentieel voor linkse politieke partijen. Meer nog, het is een basisvereiste om een rechtvaardig beleid te voeren, of om stevige tussenkomsten te doen vanuit de oppositie.

Wie de realiteit van de werkvloer kent, kan zich een meer sociale visie vormen. En daarin speelt de ervaring en visie van onze militanten een belangrijke rol. Bovendien is het pluralisme op links onze militanten niet alleen een vaststelling, het is ook een grote meerwaarde omdat het een debat op links, vanuit een linkse kijk mogelijk maakt. Uiteraard verschillen de meningen en standpunten tussen de linkse partijen op meerdere vlakken. Maar door daar aandacht aan te geven, hebben we ten minste een debat over linkse thema’s, moeten we niet steeds opnieuw vaststellen hoe de rechtse provocaties de publieke opinie beheersen.

Neem bijvoorbeeld de wettelijke pensioenleeftijd. Alle linkse partijen zijn tegen de brutale verhoging naar 67 jaar die de regering Michel forceerde. Voor PVDA en Groen moet die leeftijd terug naar 65 jaar, voor sp.a primeert het loopbaancriterium van 42 jaar, ongeacht de leeftijd. Er zijn argumenten voor en tegen bepaalde visies, maar iedere partij komt met z’n ideeën en argumenten. Die helpen ons om bij de achterban onze standpunten als vakbond te verdedigen. Dat is vanzelfsprekend een stuk interessanter dan de discussies tussen rechtse partijen over hoeveel er bespaard moet worden en in welke begrotingsposten. Het is toch deprimerend als je in de media alleen hoort spreken over het uitwijzen van oorlogsvluchtelingen en de zoveelste mislukte poging om een Arco-deal te maken door de uitverkoop van onze enige openbare bank, Belfius? Neen, geef ons dan maar een debat tussen de sociale visies van de linkse partijen, met hun eigen temperament en kleur.

ONZE ACHTERBAN OVERTUIGEN

De kracht van een pluralistisch, links politiek engagement kan veel in beweging zetten en dat is vandaag absoluut nodig. Helaas hapert het daar wat. Na de vorige parlementsverkiezingen in 2014 kwam er een interessante studie die het verband legt tussen lidmaatschap van een vakbond en keuze voor politieke partijen. Wat bleek? Tot onze verbazing stemden de leden van ABVV niet massaal voor linkse partijen. Straffer nog, slechts een minderheid van onze leden stemt links. Geen leuke vaststelling, maar laten we niet bij de pakken blijven zitten. 25 jonge syndicalisten sloegen daarom de handen in elkaar en koppelde het ene aan het andere: de kracht van het linkse debat gebruiken om onze achterban te overtuigen. Ze begonnen de campagne “Ik stem links”. In het verleden werden op lokaal vlak al vergelijkbare campagnes gevoerd, onder andere door ABVV West-Vlaanderen. In het huidige klimaat, waarin ook vakbonden voortdurend in het defensief geduwd worden, is zo’n campagne nodig voor heel het land. Als we willen dat de balans terug naar links overhelt, laten we dan beginnen in onze eigen vakbond, bij onze eigen achterban, waar we een direct contact mee hebben.

OOK JIJ KAN HELPEN

Sluit je aan bij de oproep op Facebook van onze jonge ABVV syndicalisten en steun het initiatief “Ik stem links”. Op 1 mei werden er badges verdeeld die we van Kortrijk tot Genk zagen verschijnen. ABVV militanten lieten trots zien waar ze volgende verkiezingen voor gaan: een linkse stem. De komende weken en maanden volgt er nog meer debat en promotiemateriaal.

Wat kan jij nog doen? Volg de campange op facebook.com/ikstemlinks en maak de pagina bekend bij collega’s, familie en vrienden. Wil je badges bestellen en mee helpen verspreiden of affiches ophangen? Geef een seintje. Je kan de jonge initiatiefnemers ook uitnodigen op jouw syndicale vergadering. Laten we samen de vlag ophouden en de brede progressieve beweging zo sterk mogelijk maken!

 

https://www.facebook.com/ikstemlinks/