Update – werken met taakloon

Nadat Onem/RVA in het najaar 2017 met een nieuwe toepassing van de wetgeving taakloon uit 2014 kwam, ontstond er begrijpelijkerwijze veel protest vanuit de kunstwereld. De sociale partners vroegen de bevoegde minister om deze nieuwe werkwijze, die het sociaal overleg doorkruist, zo snel mogelijk te deblokkeren.

Om dat te kunnen doen, gaf de heer Peeters een intersectorale werkgroep van de sociale partners van de verschillende, respectievelijke paritaire comités een mandaat om een oplossing uit te werken die Onem/RVA een aantal criteria aanreikt op basis van welke ze de betreffende dossiers kunnen behandelen alsook een aanzet voor de respectievelijke paritaire comités om de knelpunten in de regelgeving op termijn weg te kunnen werken.

De werkgroep besprak dinsdag 5 maart haar unaniem advies bij minister Kris Peeters. Die gaat dit verder aftoetsen bij Onem/RVA en wil de volgende weken afkloppen. Hij feliciteerde de sociale partners met de voorgestelde korte termijn oplossing en stelt zijn vertrouwen in het uitwerken van een aantal lange termijn oplossingen. – Check.

Leuk als (complexe) zaken die veel maatwerk vragen toch gedeblokkeerd geraken. Democratie werkt, ook al vraagt het tijd en geduld.