Moedig integriteitsbeleid van VRT!

Uiteraard kunnen wij geen uitspraak doen over de grond van de zaak, maar onze ervaring is dat leidinggevenden en vedetten van dit kaliber niet om de minste aantijging worden ontslagen. Dat dit hier wel gebeurd is, is voor ons voldoende om aan te nemen dat de meldingen ernstig en bewezen zijn.

De manier waarop de VRT de mensen die aangifte deden beschermt, verdient navolging – de reacties in de (sociale) media bewijzen dat melding doen nog altijd niet vanzelfsprekend is en dikwijls een storm ontketenen waarbij de slachtoffers nogmaals slachtoffer worden van verdachtmakingen en beschuldigingen.
 
We vinden het sterk signaal dat de VRT met deze zaak het voortouw neemt in de uitroeiing van grensoverschrijdend gedrag, seksisme, discriminatie en uitbuiting in de media- en cultuursector. Hopelijk kan de VRT er ook mee voor zorgen dat voor de werknemers van het betrokken productiehuis snel een oplossing komt – zij dreigen mee slachtoffer te worden van een situatie waar ze niet om gevraagd hebben.