Atlas: niet opnieuw saneren N-VA!

In het maartnummer van Tribune stond devolgende mededeling van de actie:
“1 maart: donderdagmorgen klokslag 10u onderbrak het personeel het werk bij Atlas, Integratie & Inburgering Antwerpen. De talrijk aanwezige personeelsleden en vakbondsafgevaardigden ijveren voor een behoud van middelen, personeel en inspraak.

Atlas geeft ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers, zoals lessen Nederlands. Ondanks de nood – Bart De Wever foetert nochtans graag op de ‘apartheid’ tussen bevolkingsgroepen in zijn stad – bouwt het N-VA beleid de dienstverlening in inburgering en integratie af: vorig jaar zijn er 30 personeelsleden ontslagen, ondertussen zijn er nog eens 8 personeelsleden in vooropzeg.

Hoog tijd dus om een krachtig signaal te geven aan de directie, de raad van bestuur en aan minister Homans. Vakbonden en personeel overwegen nog acties.”

Een wakkere journalist van De Gazet van Antwerpen pikte het op:

"Personeel dienst integratie en inburgering vreest nieuwe ontslagronde na audit.

Zaterdag 22 maart door Christof Willocx, DP

Het personeel van de integratie- en inburgeringsdienst van de stad in het Atlasgebouw in de Carnotstraat vreest een nieuwe ontslagronde. Vorig jaar werden al dertig mensen ontslagen. In een nieuwe audit zou staan dat Atlas het met nog minder personeel kan doen.
Atlas biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers aan. Dat gaat van het opzetten van inburgeringstrajecten, het verschaffen van een tolk tot het geven van juridische informatie.
Tot vorig jaar stelde Atlas 320 mensen tewerk. Na de vorige ontslagronde zijn dat er nog 290. “Dat komt door de vermindering van het aantal asielzoekers”, zegt schepen van Sociale Zaken Fons Duchateau (N-VA). “In 2017 is het aantal klanten van Atlas met een vijfde verminderd ten opzichte van 2016, van 5.425 naar 4.410 klanten. De bijkomende financiering van de Vlaamse overheid voor de asielcrisis was tijdelijk, waardoor we het aantal voltijdse jobs moesten terugdringen.”
De vakbonden waren al niet blij met de schrapping van dertig jobs. “Het is niet omdat we minder asielzoekers hebben, dat er
minder werk is”, zegt Luk Vandenhoeck van de socialistische vakbond ACOD. “Die asielzoekers moeten geïntegreerd worden in de samenleving. Dat is niet in één jaar gebeurd. Door de vermindering van het aantal personeelsleden kunnen die mensen niet allemaal worden geholpen.”
Petitie met 180 handtekeningen
Begin maart staakte het personeel van Atlas al een kwartier. “We hebben toen een petitie afgegeven aan het stadsbestuur, die door 180 personeelsleden werd ondertekend”, zegt Vandenhoeck. “Het personeel eiste dat er geen extra ontslagen zouden vallen, dat Atlas meer financiële middelen zou krijgen en dat er meer inspraak zou komen. Dat is niet gebeurd. Bij een audit die de stad heeft besteld, is het personeel niet of nauwelijks geraadpleegd.”
De stad heeft een audit bij Atlas laten uitvoeren omdat de financiële situatie van Atlas 'precair' is. De audit moet aanbevelingen doen om de 'financiële en operationele situatie' beter in kaart te brengen.
“Maar de mensen van het externe onderzoeksbureau hebben enkel met de leidinggevenden gesproken”, zegt Vandenhoeck. “De leidinggevenden hebben wel de mening van het personeel gevraagd, maar het personeel heeft niet rechtstreeks met het auditteam kunnen spreken.”
Fons Duchateau ontkent dat het personeel te weinig bij de audit werd betrokken. “Het auditteam heeft ter plaatse de werkprocessen en trajecten van bijna alle teams opgevolgd”, zegt de schepen. “Er is tijdens het proces rechtstreeks contact geweest met het personeel. Het auditteam heeft ook veel vragen aan het personeel gesteld. Ook de stafleden werden geïnterviewd.”
Wachten op raad van bestuur
Maandag is er een ondernemingsraad bij Atlas. Donderdag komt de raad van bestuur samen, om op basis van de audit een beslissing te nemen. De vakbonden zijn er niet gerust in.
“Mensen die de audit hebben gelezen, zeggen ons dat er in de tekst wordt aanbevolen om het aantal personeelsleden verder af te bouwen”, zegt Vandenhoeck. Onze vrees is dat Atlas daar zomaar zal op ingaan, waardoor onze werking nog meer in het gedrang komt” zegt Vandenhoeck.
Fons Duchateau wil niet vooruitlopen op de zaak. “Het is aan de raad van bestuur van Atlas om conclusies te trekken.”"

Ook ATV pikte het vervolgens op. Zie hier.

N-VA wilt de audit op de volgende raad van bestuur bespreken. Het personeel is niet betrokken bij het opstellen van de audit en ook niet op de hoogte van de resultaten ervan. Dat gaat meteen aan de raad van bestuur? Noem het gerust een coup via de strategie van voldongen feiten, exit overleg en democratie.