Er is geen zijlijn meer

Op 16 oktober organiseerde ACOD Cultuur samen met andere partners een boekvoorstelling in Nest in Gent. Aansluitend volgde een debat met de auteur, Natalie Eggermont, voorzitster van Climate Express, en Dries Goedertier adviseur van de studiedienst van ACOD.

Uit dat debat bleek niet alleen hoe noodzakelijk het is dat we in openbare diensten investeren, maar ook dat er voor de arbeidersbeweging een cruciale rol is weggelegd in de klimaatstrijd. Alle grote maatschappelijke veranderingen van de laatste eeuw werden maar mogelijk door de aanhoudende druk van de vakbewegingen. Idem voor de klimaatstrijd: we moeten en kunnen als vakbonden zoveel meer doen.

Te beginnen met onze deelname aan de acties naar aanleiding van de volgende klimaattop in Bonn (november 2017).

Meer informatie over het debat vind je hier.