Lijst zware beroepen? Nee, bedankt!

Het standpunt van ACOD Cultuur over dit dossier? Er is genoeg geld om iedereen een volwaardig pensioen te betalen en dat is een kwestie van politieke keuzes.

De inkomsten voor de sociale zekerheid dalen en dat probleem heeft de regering zelf gecreëerd: de verlaging van de werkgeversbijdragen en de uitbreiding van netto werkvormen (zonder belasting) hebben een nefaste impact op de financiering van de sociale zekerheid. Als de werkgeversbijdragen bijvoorbeeld met 1% worden verhoogd als deze pensioenbijdrage, levert dat elk jaar 1,3 miljard euro op. Of door de fiscale rechtvaardigheid te herstellen zouden multinationals hun belastingsplicht niet meer kunnen ontduiken. Ook belastingen op inkomsten uit kapitaal kunnen miljarden opbrengen. En moesten we op alle bedrijfswagens een RSZ bijdrage afhouden, dan winnen we weer een miljoen euro.


Goede pensioenen zijn betaalbaar

Er zijn zeker beroepen in cultuur en media die in aanmerking komen voor de status van zwaar beroep. Maar is uiteindelijk niet elk beroep een zwaar beroep? Als je bedenkt dat de gemiddelde gezonde levensverwachting 64 jaar is dan is elk beroep zwaar als je tot 67 jaar moet werken. Misschien is dat ene beroep nog wel zwaarder dan die andere, maar vakbonden doen er slimmer aan dit niet mee te gaan beoordelen want dan spelen ze mee in de verdeel-en-heers van deze rechtse regering. De beroepen die nu op de ‘niet onderhandelde lijst van zware beroepen’ stonden, waren beroepen met grote syndicale slagkracht. Daarmee mag duidelijk dat de regering de slagkracht van de werkende mensen wil breken door net hen wel als zwaar beroep te herkennen, dan is de kans groter dat de kleintjes in de kou staan.

Het opmaken van een lijst van zware beroepen verdeelt, net nu solidariteit juist hard nodig is

Bovendien is de compensatie voor zwaar werk die de regering nu voorstelt, ronduit onaanvaardbaar. Veel werknemers met zwaar werk zullen langer moeten werken voor minder pensioen. De lijst van zware beroepen zal dus niet zorgen voor een verbetering. Integendeel, ook voor de zware beroepen is het een achteruitgang. Vergeet niet dat de ganse operatie een besparingsoperatie is. We zijn daarom geen voorstander van een aparte lijst van zware beroepen, wij ijveren voor een goed pensioen voor iedereen. Als socialistische vakbond wensen wij niet mee te werken aan een lijst die bepaalt wie wél en wie geen zwaar beroep heeft. Iedereen heeft recht op een goed pensioen.

Onze alternatieven voor een beter pensioen zijn (onder andere):

-             De wettelijke pensioenleeftijd terugdringen tot 65 jaar

-             Een minimum pensioen van 1500 EURO per maand

-             Vanaf 60 jaar met pensioen gaan zonder inkomensverlies

-             Van een hoger pensioen kunnen genieten als je langer werkt

-             Hogere pensioenen: berekend op 75% van je loon in plaats van op 60% nu