2de succesvolle actie personeel Atlas

N-VA plant helaas opnieuw een sanering bij Atlas, de dienst Integratie & Inburgering Antwerpen. Dit is geen syndicaal dossier meer maar een politiek dossier. N-VA wilt namelijk in de aanloop van de verkiezingen doen uitschijnen dat de asielcrisis voorbij is en Theo met zijn folterdeals dus goed werk leverde. Besparing op de respectieve diensten moet daar blijkbaar een illustratie van zijn.

Maar het is niet omdat er minder nieuwkomers zijn, dat er minder werk is inzake taallessen, hulp bij het zoeken naar scholen voor kinderen, enz. Integendeel: inburgering van de recente instroom vraagt net meer tijd en middelen.


O
p donderdag 29 maart voerde het personeel opnieuw actie bij de zitting van de Raad van Bestuur waar de voorzitter, schepen Fons Duchateau (N-VA) een audit wou laten goedkeuren. Aangezien het personeel noch de vakbonden ooit betrokken waren bij deze doorlichting, gaat het om een doorstoken kaart om nogmaals 11 VTE te kunnen besparen.

De bestuursleden moesten aan de ingang van het gebouw een luide en talrijke erehaag van protest door en waren zwaar onder de indruk. Tijdens de zitting bleek dat slechts 5/13 leden enigszins positief waren over de artificiƫle audit waardoor Duchateau niet tot een stemming durfde overgaan en de audit bijgevolg de facto is afgevoerd. Overwinning!