Solidariteitsmotie - vrijlating Mounir Tahri en Jiyed Cheikhe

De aanhouding (op 9 februari 2018 in de lokalen van de vzw Globe Aroma) van Mounir Tahri, vakbondsmilitant zonder papieren bij het ACV Brussel, en van Jiyed Cheikhe, kunstenaar, is onaanvaardbaar. Hun aanhouding gebeurde onder het mom van een administratieve controle, een list om binnen te vallen in een vzw en er mensen zonder papieren aan te houden. Vandaag zitten ze allebei nog steeds opgesloten in het gesloten centrum 127 bis en riskeren ze het land uitgezet te worden.

Mounir Tahri is sinds 2006 in België. Hij werkte van juni 2008 tot december 2012 voor een onderaannemingsbedrijf in de schoonmaaksector. Dit bedrijf heeft Mounir nooit op de hoogte gesteld van het positieve antwoord van de Dienst Vreemdelingenzaken op zijn verzoek tot regularisatie in 2009. Dit bedrijf is Mounir blijven uitbuiten en deed hem zo zijn kans op regularisatie verliezen. In die situatie is Mounir dan syndicaal actief geworden, hij koos onafgebroken voor solidariteit, met het oog op het opeisen van volwaardige rechten voor de werknemers en werkneemsters zonder papieren.

Jiyed Cheikhe is afkomstig uit Mauritanië. Als kunstschilder, schrijver en kenner van de Arabische literatuur verdedigde hij steeds de artistieke vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Hij maakt deel uit van de kunstenaarsgroep actief in de vzw Globe Aroma in het kader van een project tot artistieke samenwerking en kunstpromotie in Brussel.

Stop de criminalisering van sociaal werk en van mensen zonder papieren! Steun mensen die uitbuiting durven aanklagen en gelijke rechten voor iedereen opeisen! Wij eisen de herkenning van de fundamentele rechten van migrerende werknemers en hun gezin.

Meer info vind je hier.