Nieuws

2de succesvolle actie personeel Atlas

N-VA plant helaas opnieuw een sanering bij Atlas, de dienst Integratie & Inburgering Antwerpen. Via de truc met de audit wou men opnieuw 11 VTE besparen. Onder luid protest voerde de Raad van Bestuur het artificiële auditrapport af. Overwinning!

Lees meer
Atlas: niet opnieuw saneren N-VA!

Het personeel en de vakbonden van Atlas voeren actie tegen het aanhoudende bespaarbeleid van N-VA op de dienst inburgering en integratie in Antwerpen. Na de actie “Luister naar ons!” heeft ook de pers een luisterend oor.

Lees meer
24 maart: nationale manifestatie tegen racisme

Naar aanleiding van 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, is er een nationale manifestatie in Brussel. ACOD Cultuur stapt mee op tegen haat en agressie, tegen discriminatie, tegen racisme en ongelijkheid. Vertrek: 14:00 aan Brussel Noord.

Lees meer
Actie loont! Caermersklooster blijft in publieke handen

De vorige jaren kreeg havenbaron Huts het Gentse cultuurcentrum Caermersklooster ter beschikking van de provincie Oost-Vlaanderen om zichzelf en zijn kunstcollectie in de vitrine te zetten. ACOD Cultuur voerde actie tegen dit misbruik van een publieke cultuurinstelling. Het goede nieuws: de Stad Gent nam de werking van het Caermersklooster van de provincie over en past ervoor om het te verpachten aan de havenbaas. Er loopt een open call waarbij cultuurmakers en collectieven kunnen kandideren voor de toekomstige werking. De stad wil van het cultuurcentrum een nieuwe ontwikkelings- en presentatieplek voor beeldende kunsten maken. Een plek voor hedendaags talent uit Gent, daar is ook nood aan.

Lees meer
Beste regering, vzw's zijn geen muizenval!

Samen met 169 actoren van het culturele, syndicale, artistieke, medische, sociale en humanitaire verenigingsleven roepen we burgers en organisaties op tot een protestactie op zondag 25 februari, om 14u aan het Maximiliaanpark. De willekeurige en inhumane maatregelen van deze regering, waarbij vzw's als muizenval dienen voor de jacht op mensen zonder papieren, moeten stoppen.

Lees meer
Solidariteitsactie vzw Globe Aroma

Verschillende cultuurhuizen en kunstacademies roepen cultuurwerkers en anderen op om te verzamelen op zaterdag 17 februari vanaf 14u aan de Akenkaai, 1000 Brussel: laten we samen onze stem verheffen! #OneAlarmManyVoices.

Lees meer
Pensioen actiedag op 27 februari 2018

Het wetsontwerp zware beroepen is een aanval op de arbeidscondities van de werkende mensen. Langer werken voor hetzelfde of minder pensioen? Ziekte, zwangerschap, arbeidsongevallen of zorgverlof tellen niet mee voor de berekening van je zwaar beroep? Onduidelijke criteria en evenmin voldoende budget om te bepalen welke beroepscategorieën er in aanmerking komen? Deze regering geeft sociaal overleg geen kans.

Lees meer
Kunst en arbeid. Interview met Stijn Van Dorpe

In de inkomhal van het Brusselse ACOD-gebouw stond een tijdje terug een kunstwerk tentoon: ‘Het contract’ van beeldend kunstenaar Stijn Van Dorpe. Hij maakte een reflectie over de economische kant van zijn praktijk, meer bepaald over de arbeidsrelatie tussen de kunstenaar, ambachtslui, en de galeriehouder. Die expo was een gelegenheid voor gesprek over het maken van kunst in tijden van vermarkting.

Lees meer
Homans, geen hakbijl in het Agentschap voor Integratie en Inburgering!

Minister Homans (N-VA) zet de hakbijl in het Agentschap voor Integratie en Inburgering. Terwijl we net méér moeten inzetten op sociale cohesie en de begeleiding van mensen die een plek in onze samenleving zoeken en Nederlands willen leren. Steun onze manifestatie dinsdag 23/1 van 10-12u voor de Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal in Brussel (vlakbij centraal station) en/of onderteken de petitie.

Lees meer
Mars voor onze pensioenen, 19 december, Brussel

Vakbonden en middenveld protesteren tegen het pensioen met punten. Sinds de Lissabon strategie van de Europese Commissie is er een zware afbraak van het recht op pensioen in heel Europa. In zowat alle landen worden werknemers verplicht om langer te werken. Tegelijkertijd worden de wettelijke pensioenen afgebroken. De Europese Commissie voorspelt dat het gemiddeld pensioen in verhouding tot het gemiddeld loon zal dalen met 20 procent binnen de EU. Het puntensysteem is een manier om iedereen automatisch nog langer te doen werken voor minder pensioen. Men verschuift de schulden van de vorige en de toekomstige crisissen naar de gepensioneerden. Van sociale zekerheid gaan we naar sociale onzekerheid.

Lees meer
<<<   123   >>>