Nieuws

Actie loont! Caermersklooster blijft in publieke handen

Nadat de Stad Gent de werking van het Caermersklooster van de provincie overnam, pasten ze ervoor om het te verpachten aan havenbaas Huts. Er loopt een open call waarbij cultuurmakers en collectieven zelf kunnen kandideren voor de toekomstige werking. De stad wil van het cultuurcentrum een nieuwe ontwikkelings- en presentatieplek voor beeldende kunsten maken. Een plek voor hedendaags talent uit Gent, daar ik ook nood aan. Bravo Gent!

Lees meer
Beste regering, vzw's zijn geen muizenval!

Samen met 169 actoren van het culturele, syndicale, artistieke, medische, sociale en humanitaire verenigingsleven roepen we burgers en organisaties op tot een protestactie op zondag 25 februari, om 14u aan het Maximiliaanpark. De willekeurige en inhumane maatregelen van deze regering, waarbij vzw's als muizenval dienen voor de jacht op mensen zonder papieren, moeten stoppen.

Lees meer
Solidariteitsactie vzw Globe Aroma

Verschillende cultuurhuizen en kunstacademies roepen cultuurwerkers en anderen op om te verzamelen op zaterdag 17 februari vanaf 14u aan de Akenkaai, 1000 Brussel: laten we samen onze stem verheffen! #OneAlarmManyVoices.

Lees meer
Pensioen actiedag op 27 februari 2018

Het wetsontwerp zware beroepen is een aanval op de arbeidscondities van de werkende mensen. Langer werken voor hetzelfde of minder pensioen? Ziekte, zwangerschap, arbeidsongevallen of zorgverlof tellen niet mee voor de berekening van je zwaar beroep? Onduidelijke criteria en evenmin voldoende budget om te bepalen welke beroepscategorieën er in aanmerking komen? Deze regering geeft sociaal overleg geen kans.

Lees meer
Kunst en arbeid. Interview met Stijn Van Dorpe

In de inkomhal van het Brusselse ACOD-gebouw stond een tijdje terug een kunstwerk tentoon: ‘Het contract’ van beeldend kunstenaar Stijn Van Dorpe. Hij maakte een reflectie over de economische kant van zijn praktijk, meer bepaald over de arbeidsrelatie tussen de kunstenaar, ambachtslui, en de galeriehouder. Die expo was een gelegenheid voor gesprek over het maken van kunst in tijden van vermarkting.

Lees meer
Homans, geen hakbijl in het Agentschap voor Integratie en Inburgering!

Minister Homans (N-VA) zet de hakbijl in het Agentschap voor Integratie en Inburgering. Terwijl we net méér moeten inzetten op sociale cohesie en de begeleiding van mensen die een plek in onze samenleving zoeken en Nederlands willen leren. Steun onze manifestatie dinsdag 23/1 van 10-12u voor de Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal in Brussel (vlakbij centraal station) en/of onderteken de petitie.

Lees meer
Mars voor onze pensioenen, 19 december, Brussel

Vakbonden en middenveld protesteren tegen het pensioen met punten. Sinds de Lissabon strategie van de Europese Commissie is er een zware afbraak van het recht op pensioen in heel Europa. In zowat alle landen worden werknemers verplicht om langer te werken. Tegelijkertijd worden de wettelijke pensioenen afgebroken. De Europese Commissie voorspelt dat het gemiddeld pensioen in verhouding tot het gemiddeld loon zal dalen met 20 procent binnen de EU. Het puntensysteem is een manier om iedereen automatisch nog langer te doen werken voor minder pensioen. Men verschuift de schulden van de vorige en de toekomstige crisissen naar de gepensioneerden. Van sociale zekerheid gaan we naar sociale onzekerheid.

Lees meer
Samenwerken tegen Nieuw Rechts

N-VA gebruikt al haar macht om de media aan de ketting te leggen. De pogingen om Apache.be droog te zetten, zijn daar het markantste voorbeeld van. Ook het offensief om de sociaal-culturele sector in haar greep te krijgen, schakelde intussen een versnelling hoger. Individuele medewerkers worden al langer geviseerd, maar nu komen organisaties zelf onder vuur te liggen. De nood aan een collectieve tegenbeweging neemt toe. Laten we samenzitten.

Lees meer
Tentoonstelling: Het contract

Wat betekent dat, een contract onderhandelen tussen kunstenaar, galeriehouders en ambachtslui? Beeldend kunstenaar Stijn Van Dorpe maakte er een gelaagd werk over dat zo'n overleg zichtbaar maakt, getiteld 'Het Contract'. ACOD stelt die werk tentoon in de grote inkomhal van haar gebouw aan het Fontainasplein.

Lees meer
Climate Express: #Bonngo!

Het activistisch burgerplatform Climate Express fietst naar de klimaattop in Bonn. Fiets je mee? Van 3 tot 7 november is er de People’s Climate Summit, op 4 november is de klimaatmars (dresscode: rood!), en op 5 november ‘Ende Gelände’, een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de bruinkoolmijnen.

Lees meer
<<<   123   >>>