Nieuws

Militantenconcentraltie, 30 juni, 10u45, Rouppeplein

Vlak voor de zomer wil deze rechtse regering nog snel even onze pensioenen verder afbreken. Wie nu contractueel is in een overheidsdienst en in de toekomst statutair zou worden, zal als het van dit beleid afhangt niet langer de jaren als contractueel kunnen meetellen voor het statutair pensioen. Dat pensioen is dan niet weg, maar wordt als minder voordelig contractueel pensioen gerekend. Uitholling, zeg maar. Ook al staan we voor de vakantie en staan andere vakbonden helaas klaar om dit akkoord te ondertekenen, voor de socialistische vakbond is dit een rode lijn.

Lees meer
Call: Fair Practice Award 2017

Na de uitreiking van de Ultimas, de Vlaamse cultuurprijzen, hebben de cultuurvakbonden ook een trofee in de aanbieding. Welke kunstorganisatie kiest bijvoorbeeld voor een professionele doorstart aan intern democratisch overleg door een syndicale personeelsafvaardiging op te starten? Is er een cultuurhuis dat extra initiatief neemt om de precaire situatie van flexwerkers te verbeteren? Wie wil er inzake solidariteit een winnaar zijn, een voorhoede in rechtvaardigheid? Graag een seintje, lof komt u toe, prijzen en applaus krijg je erbij.

Lees meer
Betoging I 24 mei I Trump not Welcome!

Op 24 en 25 mei komt president Trump naar Brussel voor een NAVO-top. Er staat veel op het spel. De recente ontplooiing van NAVO-troepen aan de Russische grens, stijgende militaire budgetten en de modernisering van kernwapenarsenalen creëren een echt Koude Oorlogsklimaat. De NAVO is stuwende kracht achter een nieuwe wapenwedloop en eist dat alle landen de eerder beloofde 2% van hun BBP aan defensie spenderen. Europa zou zo 130 miljard euro extra moeten ophoesten. Kom mee protesteren op 24 mei om 17u in Brussel tegen Trump en tegen de NAVO.

Lees meer
Literaire protestactie I 23 mei I Brussel

Terwijl Trump de Saoedi's bezoekt voor een wapendeal kan u komen protesteren voor de ambassade van Saoedi-Arabië in Brussel. De dichter Ashraf Fayadh krijgt er stokslagen voor het schrijven van een gedicht. 50 stokslagen voor 50 woorden?

Lees meer
Betoging I 19 juni I Regering-Michel, koerswijziging nu!

Roep samen met ons de regering-Michel tot de orde op vrijdag 19 mei.

Lees meer
De Grote Parade I 6 mei I Klop mee op tafel!

Verwacht geen klassieke betoging zondag. Hart boven Hard en Tout Autre Chose bouwen samen #delangstetafel en "het is de bedoeling dat iedereen mee op die tafel zal slaan om the powers that be wakker te schudden". ACOD Cultuur schuift met plezier aan.

Lees meer
ACOD zet geëngageerde kunst in de vitrine

Vensterproject in het Fontainasgebouw: kunst die de menselijke conditie wil versterken, focust onvermijdelijk ook op thema’s als gelijk loon voor gelijk werk, werkbaar werk, of bijvoorbeeld een aanklacht op kinderarbeid. Kunst die, zoals de vakbonden, deze strijd ter harte neemt, zetten we als ACOD dan ook graag eens in de kijker.

Lees meer
Betoging I geen sociale dumping! I 24 maart

Sociale dumping beperkt zich vandaag niet langer tot de uitbuiting van buitenlandse werkkrachten. Denk aan de flexwerkende fietskoeriers in onze steden of de onderbetaalde cultuurwerkers die bediend worden in sociale uitholling door schijnwerkgevers zoals Smart.be. Sociale dumping ondergraaft de sociale bescherming waar de vakbeweging de voorbije eeuw zo voor gestreden heeft en ook vandaag voor blijft strijden. Daarom betogen we donderdag 24 maart in Brussel. De inzet: verscherp de wetgeving en versterk de inspectiediensten. Gelijke loonvoorwaarden en sociale bescherming voor iedereen, zowel voor mannen als vrouwen! Geef grondrechten voorrang op de ‘vrije’ markt. Praktisch: samenkomst om 11u in Brussel, Luxemburgplein.

Betoging I social profit I 21 maart

Onder het mom van ‘vrijheid’ en ‘flexibiliteit’ creëert onze rechtse regering minder koopkracht, minder jobs en minder werkbaar werk. Ook in de culturele en sociaal-culturele sector komt dat neer op meer sociale dumping, meer armoede en meer burn-outs. Daarom betogen we dinsdagvoormiddag 21 maart in Brussel. De inzet: een nieuw sociaal akkoord. De gesprekken met de regeringen lopen, maar die hebben nog niet geleid tot het noodzakelijke vrijmaken van budgetten, wat een correct akkoord onmogelijk maakt. Praktisch: samenkomst om 10u in Brussel, op het kruispunt van de Albert II-laan en de Kruidtuinlaan. Start van de betoging om 10u30. Podium en speechen aan het einde van de betoging (Vismarkt).

14 maart: Equal Pay Day

Er staan in Vlaanderen geen vrouwen aan het hoofd van kunstinstellingen met een budget van boven twee miljoen euro. Vergelijk: in IJsland moet bij subsidieaanvragen aangegeven worden hoe het geplande werk gendergelijkheid stimuleert. Voor de toekenning van subsidies geldt een principe van gendergelijkheid. In 2010 kondigde de regering een genderquotum aan voor alle managementfuncties, zowel publiek als privaat: het aandeel mannen of vrouwen mag niet onder de 40% zakken.

<<<   12   >>>