Nieuws

#TrumpNotWelcome! Protestmars, 7 juli, Brussel

Trump bezoekt ons land wellicht op 11 en 12 juli voor een NAVO-top. Op de agenda: meer defensie-uitgaven door alle NAVO landen, ook België. Het Trump Not Welcome-platform roept op om zaterdag 7 juli terug de straat te claimen. Wij willen niet meestappen in dit militair opbod ten koste van armoedebestrijding, sociale bescherming, de aanpak van klimaatverandering, een humaan opvangbeleid voor vluchtelingen en een diverse en solidaire samenleving. Doe je mee? Kom op zaterdag 7 juli naar Brussel en zeg samen met ons 'Neen' tegen Trump, zijn beleid en dat van zijn Europese evenknieën.

Lees meer
#MAWDA – Een witte rouwstoet naar haar laatste rustplaats

Afspraak: WOENSDAG 30 MEI om 13u aan de Haachtsesteenweg 1426. Gekleed in het wit.

Lees meer
16 mei - Manifestatie voor goede pensioenen

Onze pensioenen zijn geen loterij. Stop de kortzichtige besparingen en werk aan een waardig pensioen voor iedereen! Het geld is er, dit gaat om een politieke keuze. Deze regering kunnen we klein krijgen voor ze de verkiezingen ingaat. Wat mogelijk is in andere Europese lidstaten, zoals Oostenrijk, kan bij ons ook. Daar hebben ze wél een degelijk pensioen, efficiënt én betaalbaar. In Polen slaagde het sociale verzet er intussen zelfs in een neoliberaal beleid ongedaan te maken en o.a. de pensioenleeftijd terug te draaien van 67 naar 65. De betoging (in gemeenschappelijk vakbondsfront samen met burgerbeweging Hart Boven Hard) start om 11u aan het Brusselse Noordstation en loopt naar het Zuidstation.

Lees meer
Solidariteitsmotie - vrijlating Mounir Tahri en Jiyed Cheikhe

Ook ACOD cultuur eist de vrijlating van de vakbondsmilitant Mounir Tahri en de kunstenaar Jiyed Cheikhe. Zij worden sinds de inval in vzw Globe Aroma (9 februari 2018) vastgehouden in het gesloten centrum 127 bis. De belangen van alle werknemers, met of zonder papieren, zijn ook de onze!

Lees meer
2de succesvolle actie personeel Atlas

N-VA plant helaas opnieuw een sanering bij Atlas, de dienst Integratie & Inburgering Antwerpen. Via de truc met de audit wou men opnieuw 11 VTE besparen. Onder luid protest voerde de Raad van Bestuur het artificiële auditrapport af. Overwinning!

Lees meer
Atlas: niet opnieuw saneren N-VA!

Het personeel en de vakbonden van Atlas voeren actie tegen het aanhoudende bespaarbeleid van N-VA op de dienst inburgering en integratie in Antwerpen. Na de actie “Luister naar ons!” heeft ook de pers een luisterend oor.

Lees meer
24 maart: nationale manifestatie tegen racisme

Naar aanleiding van 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, is er een nationale manifestatie in Brussel. ACOD Cultuur stapt mee op tegen haat en agressie, tegen discriminatie, tegen racisme en ongelijkheid. Vertrek: 14:00 aan Brussel Noord.

Lees meer
Actie loont! Caermersklooster blijft in publieke handen

De vorige jaren kreeg havenbaron Huts het Gentse cultuurcentrum Caermersklooster ter beschikking van de provincie Oost-Vlaanderen om zichzelf en zijn kunstcollectie in de vitrine te zetten. ACOD Cultuur voerde actie tegen dit misbruik van een publieke cultuurinstelling. Het goede nieuws: de Stad Gent nam de werking van het Caermersklooster van de provincie over en past ervoor om het te verpachten aan de havenbaas. Er loopt een open call waarbij cultuurmakers en collectieven kunnen kandideren voor de toekomstige werking. De stad wil van het cultuurcentrum een nieuwe ontwikkelings- en presentatieplek voor beeldende kunsten maken. Een plek voor hedendaags talent uit Gent, daar is ook nood aan.

Lees meer
Beste regering, vzw's zijn geen muizenval!

Samen met 169 actoren van het culturele, syndicale, artistieke, medische, sociale en humanitaire verenigingsleven roepen we burgers en organisaties op tot een protestactie op zondag 25 februari, om 14u aan het Maximiliaanpark. De willekeurige en inhumane maatregelen van deze regering, waarbij vzw's als muizenval dienen voor de jacht op mensen zonder papieren, moeten stoppen.

Lees meer
<<<   1234   >>>