Nieuws

26okt 2017
genderchecklist

Van #metoo naar checklist? De spanningsboog van de media is doorgaans kort. Na het Weinsteinschandaal volgden getuigenissen, nu zitten we al aan de artikels over ‘de goede mannen als slachtoffer’ omdat ze geen complimentjes meer durven geven. Maar hoe pak je seksisme structureel aan, voordat de actualiteit weer verder raast en alles vrijwel bij het oude blijft? We vroegen het aan danseres Ilse Ghekiere die aan een anti-seksismeproject werkte nog voor de #metoo-trein passeerde.

Lees meer
VRT integriteitsbeleid

Na het Weinstein-schandaal is er ook in Vlaanderen een maatschappelijk debat over seksuele intimidatie ontstaan. Waar kan U terecht voor meldingen grensoverschreidend gedrag?

Lees meer
Het zomerakkoord? Giftig beleid

De vakantie is finaal voorbij, terug allemaal fris aan het werk? Dan wil je nu wellicht graag weten wat het zomerakkoord van de federale regering voor jou in petto heeft. Misschien heb je het gemist omdat je op een leuk vakantieoord vertoefde. Hart Boven Hard maakte een kritische analyse.

Lees meer
Nieuwe cao, tijdskrediet, landingsbanen en indexering lonen

Goed om weten: (1) Vanaf juli is er een indexering van de lonen van 2% in PC 304 vermakelijkheidsbedrijf (podiumkunsten) PC 329.01 en voor de socio-culturele sector (Vlaamse Gemeenschap). (2) De nieuwe cao voor 304 die in december 2016 afgesloten werd, is vanaf deze maand ook van toepassing. (3) Het nieuwe KB-tijdskrediet werd op 1 juni gepubliceerd. (4) Op 31 mei 2017 tekenden we ook een nieuwe cao-landingsbanen voor sector podiumkunsten (304): werknemers die aan de voorwaarden voldoen, kunnen daardoor in 2017 en 2018 vanaf 55 jaar in een 'landingsbaan' stappen. Dat betekent dat je minder kan gaan werken en een maandelijkse premie van de RVA krijgt om je loonverlies te compenseren.

Lees meer
Opnieuw stijging interimarbeid bij VRT

Secretaris Wies Descheemaeker ACOD-VRT) signaleert in een interview op Apache: “Naar aanleiding van de besparingsmaatregelen vorig jaar werden mensen van wie het tijdelijk contract afliep op interimarbeid gezet.”

Lees meer
Decreetwijziging beoordelingscommissies kunsten nu!

De toewijzing van de projectsubsidies in de tweede ronde van het kunstendecreet was niet alleen een kaalslag. Dezelfde pijnpunten in de procedure waren weer van de partij. Een decreetwijziging dringt zicht op.

Lees meer
Enquête: cultuurwerk kent hoge werkdruk

Uit een enquête van het sociaal fonds voor podiumkunsten blijkt dat cultuurwerkers in de podiumkunsten en de muziek met plezier en engagement werken. Maar 47% geeft aan nood te hebben aan herstel. 26% zegt constant moe te zijn en rust nodig te hebben. Zonder maatregelen kan deze groep binnen een half jaar uitvallen door ziekte.

Lees meer
Signaleer zelf onregelmatigheden

Slechte verloning, zwart werk, sociale dumping, schijnzelfstandigen?

Lees meer
NIeuwe cao, paritair comité 304

Deze nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de sectoren muziek en podium is vanaf 1/7/2017 van kracht zowel voor de publieke als de private instellingen. Het bevat informatie over de minimum weddeschalen, dienstvergoedingen en uurlonen, alsook over bepalingen omtrent anciënniteit, eindejaarspremie, ecocheques en jaarlijkse vakantie.

Lees meer
UGent-studie

In Nederland zorgde een onderzoeksrapport in het voorjaar voor opschudding toen het aantoonde dat heel wat kunstenaars sociaaleconomisch in een miserabele toestand verkeren. Zo’n studie is er nu bij ons ook: UGent bevroeg 2706 kunstenaars en stelde vast in welke precaire situatie ze overleven. Wat een wake-up call voor het beleid zou moeten zijn, werd op de persvoorstelling helaas als een opportuniteit aangegrepen om het eigen status quo-beleid in de verf te zetten. Nochtans zijn er eenvoudige oplossingen die geen cent kosten. - ACOD Cultuur financierde deze studie mee.

Lees meer