Nieuws

Opnieuw stijging interimarbeid bij VRT

Secretaris Wies Descheemaeker ACOD-VRT) signaleert in een interview op Apache: “Naar aanleiding van de besparingsmaatregelen vorig jaar werden mensen van wie het tijdelijk contract afliep op interimarbeid gezet.”

Lees meer
Decreetwijziging beoordelingscommissies kunsten nu!

De toewijzing van de projectsubsidies in de tweede ronde van het kunstendecreet was niet alleen een kaalslag. Dezelfde pijnpunten in de procedure waren weer van de partij. Een decreetwijziging dringt zicht op.

Lees meer
Enquête: cultuurwerk kent hoge werkdruk

Uit een enquête van het sociaal fonds voor podiumkunsten blijkt dat cultuurwerkers in de podiumkunsten en de muziek met plezier en engagement werken. Maar 47% geeft aan nood te hebben aan herstel. 26% zegt constant moe te zijn en rust nodig te hebben. Zonder maatregelen kan deze groep binnen een half jaar uitvallen door ziekte.

Lees meer
Signaleer zelf onregelmatigheden

Slechte verloning, zwart werk, sociale dumping, schijnzelfstandigen?

Lees meer
NIeuwe cao, paritair comité 304

Deze nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de sectoren muziek en podium is vanaf 1/7/2017 van kracht zowel voor de publieke als de private instellingen. Het bevat informatie over de minimum weddeschalen, dienstvergoedingen en uurlonen, alsook over bepalingen omtrent anciënniteit, eindejaarspremie, ecocheques en jaarlijkse vakantie.

Lees meer
UGent-studie

In Nederland zorgde een onderzoeksrapport in het voorjaar voor opschudding toen het aantoonde dat heel wat kunstenaars sociaaleconomisch in een miserabele toestand verkeren. Zo’n studie is er nu bij ons ook: UGent bevroeg 2706 kunstenaars en stelde vast in welke precaire situatie ze overleven. Wat een wake-up call voor het beleid zou moeten zijn, werd op de persvoorstelling helaas als een opportuniteit aangegrepen om het eigen status quo-beleid in de verf te zetten. Nochtans zijn er eenvoudige oplossingen die geen cent kosten. - ACOD Cultuur financierde deze studie mee.

Lees meer