Nieuws

Na Globe Aroma: hoog tijd voor méér burgerlijke ongehoorzaamheid

Nadat cultuurmakers verontwaardigd reageerden op de razzia in vzw Globe Aroma, omdat er weer een grens in medemenselijkheid is overschreden, gaat N-VA voor het tegenoffensief. Cultuurhuizen zouden zich verheven voelen boven de gewone burger en de wet, aldus Marius Meremans. Na de inval, de aanval in de media. Maskers vallen af.

Lees meer
N-VA: klopjacht op kunstenaars

Het klopt dat veel kunstenaars werkloos zijn. Maar moeten we de oplossing dan zoeken in de afbouw van de sociale zekerheid of zetten we in op steun en jobs?

Lees meer
Groen: schakelen zonder sociale strijd?

Met haar schakelcongres pleitte Groen eind vorig jaar met veel optimisme voor een aantal ingrijpende hervormingen. Die vragen weliswaar om meer uitwerking voor je er echt over kan oordelen. Maar de sociale intenties ten spijt valt het gebrek aan aandacht op voor de strijd die nodig is, wil je deze hervormingen kunnen realiseren zonder dat ze doorslagen in neoliberale sloopinstrumenten. Aangezien deze partij in haar toekomstplan te weinig rekening houdt met de syndicale strijd, gaan we als ACOD het debat aan.

Lees meer
Pensioenen: de strijd moet verder gaan

De nationale betoging mobiliseerde op korte tijd heel wat mensen. En hopla, de regering is het na één betoging intern al oneens over de uitwerking van haar eigen pensioentombola. Meer actie is dus nodig. Als er iemand fake news verkoopt, is het ons rechts beleid wel.

Lees meer
#wetoo. Seksisme bespreekbaar maken

Danseres Ilse Ghekiere haar onderzoek is verschenen op rekto:verso. Het waardevolle van zo'n initiatieven is dat ze, naast een publiek debat, nu al een zelfcorrigerend effect hebben in cultuurhuizen, mistoestanden bespreekbaar maken en de sociale partners aanzetten om structurele oplossingen uit te werken. Proficiat Ilse!

Lees meer
Moedig integriteitsbeleid van VRT!

ACOD wil de VRT en alle betrokken diensten bedanken voor de manier waarop ze met de zaak De Pauw omgaan.

Lees meer
De factuur van Fabre

Jan Fabre cureert de tentoonstelling Het Vlot in Oostende en krijgt daar van de burgemeester een recordbedrag voor. Graaicultuur en wanbeheer met belastinggeld, zeg maar, terwijl veel cultuurwerkers onderbetaald worden. Er is naast een minimumloon ook nood aan een maximumloon.

Lees meer
Een piket in de Senaat?

Op 10 oktober start het federaal parlement een nieuw werkjaar. ACOD voert dan actie tegen het rechtse beleid dat de sociale dialoog aan haar laars lapt en daarmee onze democratische verworvenheden op de helling zet.

Lees meer
Onze septemberverklaring: fier zijn op afbraakbeleid?

Maandag 25 september start het Vlaams parlement een nieuw werkjaar. Minister-president Bourgeois legt dan zijn septemberverklaring af, zo gaat de traditie. Maar als hij mocht kiezen, zou hij liefst werk maken van een eigen grondwet. De arbeidsmarkt en gezondheidszorg moeten in zelfbeheer komen. Om een warm Vlaanderen mogelijk te maken? Niet bepaald geloofwaardig afgaande op het huidige afbraakbeleid. Hij en andere N-VAers klagen over de kunstenaars: die weigeren fier te zijn op Vlaanderen. Maar welke redenen geeft deze regering ons om trots te zijn?

Lees meer
Antwerpse musea in de uitverkoop

Al van ‘de museumstichting’ gehoord? Dat is een beleidsinitiatief om het Antwerpse fotomuseum, modemuseum en diamantmuseum onder te brengen in een private structuur, los van de democratische controle van het stedelijke of Vlaamse bestuur. Maar wel in de greep van een beheersraad waar vooral N-VA de pet op heeft, zonder pottenkijkers. Deze museumdeal zet het bestaande personeelsbeleid op de helling en duwt deze cultuurhuizen in de armen van het zakendoen van de creatieve industrie. Musea horen geen virtrines van bedrijven te zijn!

Lees meer
<<<   12   >>>