Nieuws

#wetoo. Seksisme bespreekbaar maken

Danseres Ilse Ghekiere haar onderzoek is verschenen op rekto:verso. Het waardevolle van zo'n initiatieven is dat ze, naast een publiek debat, nu al een zelfcorrigerend effect hebben in cultuurhuizen, mistoestanden bespreekbaar maken en de sociale partners aanzetten om structurele oplossingen uit te werken. Proficiat Ilse!

Lees meer
Moedig integriteitsbeleid van VRT!

ACOD wil de VRT en alle betrokken diensten bedanken voor de manier waarop ze met de zaak De Pauw omgaan.

Lees meer
De factuur van Fabre

Jan Fabre cureert de tentoonstelling Het Vlot in Oostende en krijgt daar van de burgemeester een recordbedrag voor. Graaicultuur en wanbeheer met belastinggeld, zeg maar, terwijl veel cultuurwerkers onderbetaald worden. Er is naast een minimumloon ook nood aan een maximumloon.

Lees meer
Een piket in de Senaat?

Op 10 oktober start het federaal parlement een nieuw werkjaar. ACOD voert dan actie tegen het rechtse beleid dat de sociale dialoog aan haar laars lapt en daarmee onze democratische verworvenheden op de helling zet.

Lees meer
Onze septemberverklaring: fier zijn op afbraakbeleid?

Maandag 25 september start het Vlaams parlement een nieuw werkjaar. Minister-president Bourgeois legt dan zijn septemberverklaring af, zo gaat de traditie. Maar als hij mocht kiezen, zou hij liefst werk maken van een eigen grondwet. De arbeidsmarkt en gezondheidszorg moeten in zelfbeheer komen. Om een warm Vlaanderen mogelijk te maken? Niet bepaald geloofwaardig afgaande op het huidige afbraakbeleid. Hij en andere N-VAers klagen over de kunstenaars: die weigeren fier te zijn op Vlaanderen. Maar welke redenen geeft deze regering ons om trots te zijn?

Lees meer
Antwerpse musea in de uitverkoop

Al van ‘de museumstichting’ gehoord? Dat is een beleidsinitiatief om het Antwerpse fotomuseum, modemuseum en diamantmuseum onder te brengen in een private structuur, los van de democratische controle van het stedelijke of Vlaamse bestuur. Maar wel in de greep van een beheersraad waar vooral N-VA de pet op heeft, zonder pottenkijkers. Deze museumdeal zet het bestaande personeelsbeleid op de helling en duwt deze cultuurhuizen in de armen van het zakendoen van de creatieve industrie. Musea horen geen virtrines van bedrijven te zijn!

Lees meer
SMart: Coop is cool? (2)

In naam van de deeleconomie onze sociale bescherming uithollen? Het is een lucratieve specialiteit van schijnwerkgever SMart. ‘De foute flex van SMart (1)’, bracht een probleemanalyse. Deel 2 focust op het ideologische springkasteel: progressief woordgebruik lukraak combineren en springen maar. Als het botst, proberen we iets anders. Ook het idee van een coöperatieve doet dienst als imagoversterker. Alle middelen zijn goed om te misleiden, want SMart is gewoon een makelaar in precair flexwerk. Wie het niet redt, belandt plat op de straatstenen.

Lees meer
Het partijpolitieke strikje van SMart (3)

Onder de vlag van een coöperatieve en in naam van de deeleconomie een rechtse koers varen als een liberale guerrilla op links terrein? Schijnwerkgever SMart wil er marktleider in zijn. Na een analyse van de foute flex en het lichtzinnig jongleren met progressieve taal, focust deel 3 op het investeren in de juiste vrienden. Lobbywerk, een deeleconomie in populariteit en perceptie zeg maar. SMart omringt zich met strijdbare, solidaire krachten en wil symbolisch kapitaal uitwisselen met partijen die eveneens p2p-newspeak als lokeend gebruiken.

Lees meer
De foute flex van SMart (1)

Leren leven louter in functie van onzeker werk. Vrijwel continu ter beschikking staan voor minder geld en met minder inspraak of rechten. Dat heet ‘sociale innovatie’ in beleidstaal. ‘Sociale dumping’, is het resultaat op de werkvloer. Een voorhoede van deze liberale innovatie is SMart: een digitaal platform dat zich graag vereenzelvigt met de deeleconomie en veel energie steekt in progressieve camouflage. Maar het is een roerganger in snoeihard platformkapitalisme, weliswaar met een nieuwlinks strikje er omheen (meer daarover in deel 2 en 3).

Lees meer
Het nieuwe werken op de VRT - en elders

Een gedwongen besparing werd door de VRT-vakbonden omgebogen in iets positiefs: vrijwillige individuele arbeidsherverdeling. Dit ging niet zonder slag of stoot maar kan bij een eerste evaluatie succesvol genoemd worden. Wat betekent zo'n syndicaal resultaat nu in het kader van collectieve arbeidsduurvermindering en welke lessen kunnen we uit deze casus trekken voor de brede sociale strijd?

Lees meer
<<<   12   >>>