VRT integriteitsbeleid

VRT benadrukt dat het grensoverschrijdend gedrag niet tolereert. We grijpen dit debat aan om opnieuw onze interne maatregelen onder de  aandacht te brengen. Medewerkers die met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd zijn, kunnen hun verhaal doen in alle discretie en vertrouwen. Dat geldt voor alle medewerkers van de VRT, maar ook voor wie aan externe producties werkt. De VRT vindt het belangrijk dat deze stemmen gehoord worden. Diane Waumans, onze manager beroepsethiek, speelt hierin een sleutelrol.

Diane Waumans: "Onze mediasector in Vlaanderen staat sterk in creativiteit. Laten we samen stappen zetten om ook sterk te staan op vlak van integriteit."

Bij de VRT is elke vorm van grensoverschrijdend gedrag - met name geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag - ontoelaatbaar. De VRT heeft een duidelijk beleid en interne procedures rond grensoverschrijdend gedrag. Daar hangen ook sancties aan vast.  Medewerkers kunnen dit gedrag melden bij de preventieadviseur (Tilly Saeys), een van de vertrouwenspersonen op VRT, en de leidinggevenden. Dit team neemt elke klacht ernstig en behandelt die strikt vertrouwelijk. Als het om strafbare feiten gaat, wordt de betrokkene ook aangemoedigd om officieel aangifte te doen bij de politie. 

 ACOD is uiteraard ook een meldpunt waar u terecht kan voor klachten over seksisme, discriminatie en uitbuiting.