Nieuws

Actie loont! Caermersklooster blijft in publieke handen

Nadat de Stad Gent de werking van het Caermersklooster van de provincie overnam, pasten ze ervoor om het te verpachten aan havenbaas Huts. Er loopt een open call waarbij cultuurmakers en collectieven zelf kunnen kandideren voor de toekomstige werking. De stad wil van het cultuurcentrum een nieuwe ontwikkelings- en presentatieplek voor beeldende kunsten maken. Een plek voor hedendaags talent uit Gent, daar ik ook nood aan. Bravo Gent!

Lees meer
Beste regering, vzw's zijn geen muizenval!

Samen met 169 actoren van het culturele, syndicale, artistieke, medische, sociale en humanitaire verenigingsleven roepen we burgers en organisaties op tot een protestactie op zondag 25 februari, om 14u aan het Maximiliaanpark. De willekeurige en inhumane maatregelen van deze regering, waarbij vzw's als muizenval dienen voor de jacht op mensen zonder papieren, moeten stoppen.

Lees meer
Solidariteitsactie vzw Globe Aroma

Verschillende cultuurhuizen en kunstacademies roepen cultuurwerkers en anderen op om te verzamelen op zaterdag 17 februari vanaf 14u aan de Akenkaai, 1000 Brussel: laten we samen onze stem verheffen! #OneAlarmManyVoices.

Lees meer
Na Globe Aroma: hoog tijd voor méér burgerlijke ongehoorzaamheid

Nadat cultuurmakers verontwaardigd reageerden op de razzia in vzw Globe Aroma, omdat er weer een grens in medemenselijkheid is overschreden, gaat N-VA voor het tegenoffensief. Cultuurhuizen zouden zich verheven voelen boven de gewone burger en de wet, aldus Marius Meremans. Na de inval, de aanval in de media. Maskers vallen af.

Lees meer
Pensioen actiedag op 27 februari 2018

Het wetsontwerp zware beroepen is een aanval op de arbeidscondities van de werkende mensen. Langer werken voor hetzelfde of minder pensioen? Ziekte, zwangerschap, arbeidsongevallen of zorgverlof tellen niet mee voor de berekening van je zwaar beroep? Onduidelijke criteria en evenmin voldoende budget om te bepalen welke beroepscategorieën er in aanmerking komen? Deze regering geeft sociaal overleg geen kans.

Lees meer
N-VA: klopjacht op kunstenaars

Het klopt dat veel kunstenaars werkloos zijn. Maar moeten we de oplossing dan zoeken in de afbouw van de sociale zekerheid of zetten we in op steun en jobs?

Lees meer
Presentatie hoorzitting Kamer kunstenaarsstatuut

Op 30 januari bracht ACOD Culltuur (Robrecht Vanderbeeken) samen met LBC-NVK (Ine Hermans) een gezamenlijke presentatie op de hoorzitting in de Kamer over het kunstenaarsstatuut. We schetsten de context binnen dewelke over deze complexe materie nagedacht moet worden en bespraken een tiental aanbevelingen. Hierbij de integrale presentatie.

Lees meer