Nieuws

Enquête: cultuurwerk kent hoge werkdruk

Uit een enquête van het sociaal fonds voor podiumkunsten blijkt dat cultuurwerkers in de podiumkunsten en de muziek met plezier en engagement werken. Maar 47% geeft aan nood te hebben aan herstel. 26% zegt constant moe te zijn en rust nodig te hebben. Zonder maatregelen kan deze groep binnen een half jaar uitvallen door ziekte.

Lees meer
ACOD zet geëngageerde kunst in de vitrine

Vensterproject in het Fontainasgebouw: kunst die de menselijke conditie wil versterken, focust onvermijdelijk ook op thema’s als gelijk loon voor gelijk werk, werkbaar werk, of bijvoorbeeld een aanklacht op kinderarbeid. Kunst die, zoals de vakbonden, deze strijd ter harte neemt, zetten we als ACOD dan ook graag eens in de kijker.

Lees meer
Betoging I geen sociale dumping! I 24 maart

Sociale dumping beperkt zich vandaag niet langer tot de uitbuiting van buitenlandse werkkrachten. Denk aan de flexwerkende fietskoeriers in onze steden of de onderbetaalde cultuurwerkers die bediend worden in sociale uitholling door schijnwerkgevers zoals Smart.be. Sociale dumping ondergraaft de sociale bescherming waar de vakbeweging de voorbije eeuw zo voor gestreden heeft en ook vandaag voor blijft strijden. Daarom betogen we donderdag 24 maart in Brussel. De inzet: verscherp de wetgeving en versterk de inspectiediensten. Gelijke loonvoorwaarden en sociale bescherming voor iedereen, zowel voor mannen als vrouwen! Geef grondrechten voorrang op de ‘vrije’ markt. Praktisch: samenkomst om 11u in Brussel, Luxemburgplein.

FIA I Congres Dance Futures I Brussel

Met een regering die de pensioenleeftijd op 67 jaar vastlegt (parlementairen bedienen zichzelf en vertrekken op 55) heb je als danser natuurlijk een probleem. Hoe zoek je naar een nieuwe job als je al een aantal jaren op de teller hebt staan? Over die 'transitie' buigt FIA (de internationale vakbond van de acteurs) zich op 22 en 23 maart in Brussel.

Lees meer
Betoging I social profit I 21 maart

Onder het mom van ‘vrijheid’ en ‘flexibiliteit’ creëert onze rechtse regering minder koopkracht, minder jobs en minder werkbaar werk. Ook in de culturele en sociaal-culturele sector komt dat neer op meer sociale dumping, meer armoede en meer burn-outs. Daarom betogen we dinsdagvoormiddag 21 maart in Brussel. De inzet: een nieuw sociaal akkoord. De gesprekken met de regeringen lopen, maar die hebben nog niet geleid tot het noodzakelijke vrijmaken van budgetten, wat een correct akkoord onmogelijk maakt. Praktisch: samenkomst om 10u in Brussel, op het kruispunt van de Albert II-laan en de Kruidtuinlaan. Start van de betoging om 10u30. Podium en speechen aan het einde van de betoging (Vismarkt).

14 maart: Equal Pay Day

Er staan in Vlaanderen geen vrouwen aan het hoofd van kunstinstellingen met een budget van boven twee miljoen euro. Vergelijk: in IJsland moet bij subsidieaanvragen aangegeven worden hoe het geplande werk gendergelijkheid stimuleert. Voor de toekenning van subsidies geldt een principe van gendergelijkheid. In 2010 kondigde de regering een genderquotum aan voor alle managementfuncties, zowel publiek als privaat: het aandeel mannen of vrouwen mag niet onder de 40% zakken.

Protesttentoonstelling 'Graai'

De tentoonstellingen van havenbaas Fernand Huts in het Caermersklooster in Gent dienen als een politieke hefboom voor een cultuurbeleid waarin sponsors en filantropen zeggenschap en steun krijgen. Dat gaat ten koste van een democratisch en publiek steunbeleid. Om hier enige kanttekeningen bij te maken, organiseert ACOD Cultuur in samenwerking met experimentele kunstruimte Croxhapox een protesttentoonstelling.

Lees meer
Signaleer zelf onregelmatigheden

Slechte verloning, zwart werk, sociale dumping, schijnzelfstandigen?

Lees meer
8 maart: Internationale vrouwenstaking!

ACOD Cultuur steunt (en sluit aan bij) de acties rond Internationale Vrouwendag en Equal Pay Day.

Lees meer
Het partijpolitieke strikje van SMart (3)

Onder de vlag van een coöperatieve en in naam van de deeleconomie een rechtse koers varen als een liberale guerrilla op links terrein? Schijnwerkgever SMart wil er marktleider in zijn. Na een analyse van de foute flex en het lichtzinnig jongleren met progressieve taal, focust deel 3 op het investeren in de juiste vrienden. Lobbywerk, een deeleconomie in populariteit en perceptie zeg maar. SMart omringt zich met strijdbare, solidaire krachten en wil symbolisch kapitaal uitwisselen met partijen die eveneens p2p-newspeak als lokeend gebruiken.

Lees meer
<<<   12   >>>