Nieuws

Grenslijn.be: kennisplatform inzake grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is jammer genoeg nog op te veel plaatsen aanwezig. Op school, in de sportclub, de jeugdbeweging, via de smartphone of de computer. De cultuursector is er extra vatbaar voor bijvoorbeeld omdat er veel met het lichaam wordt gewerkt of omdat de grens tussen werk en privé veel vager is vanwege het intensieve avond- en weekendwerk. www.grenslijn.be is een informatieve site die ons wil helpen om van onze werkvloer een veilige plek te maken waar respect en vertrouwen centraal staan.

Lees meer
#MAWDA – Een witte rouwstoet naar haar laatste rustplaats

Afspraak: WOENSDAG 30 MEI om 13u aan de Haachtsesteenweg 1426. Gekleed in het wit.

Lees meer
Welke lijst ‘zware beroepen’?

Regering Michel maakt personeel openbare diensten tevreden met een dode mus.

Lees meer
Vertrouwelijkheidsbeleid ACOD

Met de nieuwe privacy-wetgeving is het van belang te benadrukken dat ACOD een strikt vertrouwelijkheidsbeleid hanteert. De vakorganisatie neemt uw privéleven immers heel ernstig en verwerkt uw persoonlijke informatie met zorg. Dit vertrouwelijkheidsbeleid geldt voor de ACOD en alle vakbondsactiviteiten van de ACOD.

Lees meer
Videoverslag lezing Cat Hobbs, We Own It

Privatisation fails! Activiste Cat Hobbs kwam op het symposium We Own It in Vooruit uitleggen waarom. Hierbij een videoverslag.

Lees meer
16 mei - Manifestatie voor goede pensioenen

Onze pensioenen zijn geen loterij. Stop de kortzichtige besparingen en werk aan een waardig pensioen voor iedereen! Het geld is er, dit gaat om een politieke keuze. Deze regering kunnen we klein krijgen voor ze de verkiezingen ingaat. Wat mogelijk is in andere Europese lidstaten, zoals Oostenrijk, kan bij ons ook. Daar hebben ze wél een degelijk pensioen, efficiënt én betaalbaar. In Polen slaagde het sociale verzet er intussen zelfs in een neoliberaal beleid ongedaan te maken en o.a. de pensioenleeftijd terug te draaien van 67 naar 65. De betoging (in gemeenschappelijk vakbondsfront samen met burgerbeweging Hart Boven Hard) start om 11u aan het Brusselse Noordstation en loopt naar het Zuidstation.

Lees meer
Solidariteitsmotie - vrijlating Mounir Tahri en Jiyed Cheikhe

Ook ACOD cultuur eist de vrijlating van de vakbondsmilitant Mounir Tahri en de kunstenaar Jiyed Cheikhe. Zij worden sinds de inval in vzw Globe Aroma (9 februari 2018) vastgehouden in het gesloten centrum 127 bis. De belangen van alle werknemers, met of zonder papieren, zijn ook de onze!

Lees meer
Interview Andrew Cumbers, auteur Reclaiming Public Ownership

"Als politiek econoom Andrew Cumbers spreekt, wordt er aan de andere kant van het Kanaal geluisterd. Zijn pleidooi voor de democratisering van de economie door onder andere privatiseringen terug te draaien, wordt gretig opgepikt door Labour-leider Jeremy Corbyn. Nu de rest van Europees links nog overtuigen."

Lees meer