Nieuws

2 oktober: actiedag voor waardige pensioenen

Als er 1 ding is waar de regering-Michel in uitblinkt, dan is het wel in onze pensioen verder af te breken. Daarom houden we op 2 oktober in gemeenschappelijk vakbondsfront een actiedag. Deze regering laat geen andere keuze dan sociaal verzet tegen de sociale afbraak.

Lees meer
Nieuw: beweging van solidariteit voor meer ethische kunstpraktijken

Ruim 100 choreografen verklaren zich solidair met de oproep in de open brief van (voormalige) medewerkers van Jan Fabre en Troubleyn die vorige week verscheen. 'Wij zullen niet meer de andere kant opkijken. Wij zullen een collectieve inspanning doen voor een gezond arbeidsklimaat in de podiumkunsten.'

Lees meer
Advocaat Fabre liegt

Strafpleiter Hans Rieder verklaarde in de Zevende dag dat de dansers binnen de organisatie Troubleyn nooit contact met het beleid of Jan Fabre hebben opgenomen. Dat is onjuist. Alleen al de voorbije maanden zijn er heel wat pogingen tot communicatie geweest, verbaal en schriftelijk. Dat weten de advocaten van Fabre ook. ACOD cultuur eist een rechtzetting.

Lees meer
Furia steunt vakbonden in strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

"Nu #MeToo terug is van nooit weggeweest kunnen vakbonden een nieuwe impuls geven aan structurele, afdwingbare maatregelen. Het zou alleszins een pluspunt zijn indien ze de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksisme volwaardig integreren en de verwevenheid ervan met traditionele vakbondsthema’s als gelijk loon, werkomstandigheden, veiligheid op het werk enz. erkennen." - check. Merci Furia!

Lees meer
Na de zaak Fabre: nood aan een cao MeToo

De dansers die een open brief naar Jan Fabre schreven, hoopten op een constructief gesprek. Afgaande op de reacties wordt hun oproep ernstig genomen. Hoe moet het nu verder? Eén belangrijke stap is het uitbouwen van professioneel sociaal overleg tussen medewerkers en leiding zodat er syndicale 'safe spaces' komen. Elke organisatie verdient een MeToo-cao! De coalition of the willing groeit aan.

Lees meer
#MeToo, Jan Fabre. Cultuurvakbonden solidair met de briefschrijvers

Ons devies als vakbond voor cultuurwerkers die ongewenst gedrag meemaken: "Wees overgevoelig voor zaken die al lang over hadden moeten zijn"

Lees meer
Handvest voor de Podiumkunstenaar wint Fair Practice Award

Aanvullend op de Ultimas, de Vlaamse cultuurprijzen, hebben ook de cultuurvakbonden een trofee in de aanbieding: een Fair Practice Award voor solidaire initiatieven. Want ook in rechtvaardigheid kan je een winnaar zijn. Voor 2017 gaat die naar de ondertekenaars van het ‘Handvest voor de Podiumkunstenaar’. Bravo!

Lees meer
Meer kunstenaars kiezen voor statuut zelfstandige, maar het aantal dat stopt stijgt nog sneller

Uit de jaarlijkse arbeidsmarktmonitor van het Sociaal Fonds Podiumkunsten blijkt dat steeds meer kunstenaars de gok wagen om als zelfstandige te beginnen, maar dat nog een groter aantal van hen ook weer stopt. Dat toont hoe een cultuurbeleid dat eenzijdig aanport tot 'meer ondernemerschap' faalt. Hoe dat zit, lees je in bijgevoegde tekst die verscheen op de nieuwe website van ons sociaal fonds. Het advies van de sociale partners aan de minister (naast een verhoging van de middelen): houd bij het toekennen van subsidies rekening met een afdoende financiering van de personeelskost en volg de besteding ervan ook op.

Lees meer
Lijst zware beroepen? Nee, bedankt!

Tijdens de zomervakantie is het dossier zware beroepen in de frigo beland en wellicht zal dat naast het dossier pensioen op punten in de vriezer terechtkomen. Verzet loont!

Lees meer
Syndicale strijd voor Palestijnse mensenrechten

Omar Barghouti, Palestijns mensenrechtenactivist en mede-oprichter van de Boycot, Desinvesteer en Sancties (BDS) campagne tegen het apartheidsregime van Israël, komt op 8 en 9 september naar Manifiesta, het feest van de solidariteit in Bredene. ACOD Cultuur steunt de campagne en gaat met hem in gesprek: wat kunnen we als vakbond méér doen in de strijd voor mensenrechten in Palestina?

Lees meer