Nationale vakbonden

ABVV

De site van het Algemeen Belgisch Vakverbond, de koepel van onze socialistische vakbond die 6 vakcentrales omvat (BBTK, ACOD, BTB, ABVV-Metaal, AC en HORVAL), goed voor meer dan 1,5 miljoen leden.

ACOD

De algemene site van de socialistische vakbondscentrale voor de openbare diensten (spoor, onderwijs, post, cultuur, overheidsdiensten, lokale besturen, tram bus metro,... ).

CGSP Culture Bruxelles

De collega's die verantwoordelijk zijn voor de Nederlandstaligen en Franstaligen cultuurwerkers in Brussel.

CGSP Culture Wallonne

De blog van onze Waalse collega's die zich inzetten voor de cultuurwerkers. (CGSP staat voor Centrale Générale des Services Public. Dat is de Franstallige tegenvoeter van ACOD, de Algemene centrale der openbare diensten).

Internationale vakbonden

Uni-Mei

De Unie van Media, Entertainment & Arts is (als onderafdeling van de Uni Global Union) de wereldorganisatie van de vakorganisaties inzake media, kunsten en sport. Zij vertegenwoordigen meer dan 100 vakverenigingen in 70 landen.

OISTAT

De wereldorganisatie van scenografen, theatertechnici en theaterarchitecten. Actief in 34 landen.

IAEA

Als alliantie tussen FIM, FIA en Uni-Mei is dit 'de wereldvakbond voor cultuur'.

IFJ

De internationale federatie van journalisten, ze vertegenwoordigt 600.000 leden in 140 landen.

EPSU

Europese vakbondsfederatie voor de openbare diensten, met ruim 8 miljoen leden.

Ondersteunende organisaties

Cultuurloket

Het publiek aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over de zakelijke en juridische aspecten van artistieke activiteiten.

Sociaal Fonds Podiumkunsten

Een sociaal fonds wordt beheerd door de belangenbehartigers van werkgevers en werknemers binnen een paritair comité. Dit kenniscentrum steunt en stimuleert initiatieven inzake opleiding en tewerkstelling in de podiumkunsten- en muzieksector.

Mediarte.be

Mediarte is het sociaal fonds voor de audiovisuele sector in België. Als kenniscentrum steunt en stimuleert het initiatieven inzake opleiding en tewerkstelling in de audiovisuele sector.

VSPF

Het sociale fonds voor de sociaalculturele sector.

Belangenbehartigers

State of the arts

Een activistisch collectief van kunstenaars in Vlaanderen en Brussel.

NICC

Steunplatform voor Beeldende kunstenaars in Vlaanderen en Brussel.

Overleg kunstenorganisaties

oKo is, als werkgeversassociatie, de belangenbehartiger van de organisaties uit de professionele kunstensector.

Vormingplus

De koepel van 13 sociaal-culturele vormingscentra in Vlaanderen en Brussel.

W.A.G.E.

Internationale activistische organisatie die opkomt voor een faire en duurzame werkomgeving voor kunstenaars.

Platform BK

Nederlandse belangenvereniging van beeldende kunstenaars, ontwerpers en culturele producenten.

Les Intermittents

Franse belangenbehartiger van de cultuurwerkers met atypisch statuut.

a-n

Britse belangenvereniging voor kunstenaars.

Hors Champs

Waalse associatie van cultuurwerkers in de film- en audiovisuele sector.

Hart boven Hard

De nationale burgerbeweging die opkomt voor een warmere samenleving: "We werken van onderuit en geloven dat er wél een alternatief is."

Transitienetwerk Middenveld

Een netwerk van vakbonden, de milieubeweging, Noord-Zuidorganisaties, sociale organisaties, de culturele sector, alternatieve media en wetenschappers. "De leden van het TNM willen hun krachten bundelen om de transitie naar een duurzame samenleving waar te maken."

VVJ

De Vlaamse vereniging voor journalisten.

Overheid

FOV

De Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk is een onafhankelijke VZW van erkende organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Kunstenpunt

Het steunpunt voor de kunsten in Vlaanderen en Brussel zet zich in voor de ontwikkeling van de kunstensector (muziek, theater, beeldende kunsten, ...). U kan ter terecht voor informatie over en initiatieven omtrent cultuurbeleid, zowel nationaal als internationaal.

Nieuws

LINX+ vzw

Linx+, voordien bekend als de Culturele centrale, biedt een solidair aanbod van culturele activiteiten (citytrips, expo's of boeken).

Kifkif

Interculturele beweging die strijd voor gelijkheid en tegen racisme.

Mo*

Nieuwssite voor ontwikkelingssamenwerking.

Varia

On the move

Op deze website vind je info over internationale mobiliteit in theater, dans, muziek en andere podiumkunsten.

Prevent

is een multidisciplinair kennisinstituut gericht op de preventie van beroepsrisico's door de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en de verbetering van de arbeidsorganisatie.

Sabbattini

Een opleidingsproject voor podiumtechnici.

Partijpolitieke belangenbehartigers

Curieus

Progressieve cultuurfabriek (sp.a)

Oikos

Sociaal-ecologische denktank (Groen)